Защита
Съюз на патриотичните сили
СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани. Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси. Основна цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности. СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък. Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.  
доц-др-Стоян-Транев

Доц. д-р Стоян Транев Транев – Зам. председател на Областния съвет – Бургаска област на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ Кандидат за народен представител от 2 МИР БУРГАС, включен на позиция 4 в листата на ВМРО-БНД. Води лекции по „Основи на управлението“, „Управление на малко и средно предприятие“, и „Управление на човешките ресурси“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, гр. Бургас. Политиката, която ще изпълняваме съвместно с нашите партньори от ПП „БМРО-БНД“ е фокусирана върху три приоритетни аспекта: ДОХОДИ – СЕМЕЙСТВО – СИГУРНОСТ.

Включвам се в надпреварата с идея за повече инвестиции в образованието за създаване на висока дигитална компетентност, подпомагане на българските семейства чрез повишаване на минималната заплата на 1500 лева и на минималната пенсия на 750лева, подкрепа на дигиталната трансформация на българския бизнес с цел увеличаване на неговата конкурентоспособност. За ефективна държавна политика по опазването на горите.

Ако бъда избран за народен представител, през мандата си ще се боря за постигане на следните приоритети в областите на:

Образование — политиката в образователната сфера ще бъде насочена към ускоряване на дигиталната й трансформация. Усилията трябва да се фокусират върху младите специалисти, които да бъдат дигитално грамотни и излизащи от нашите Университети с висока дигитална компетентност. Повече работа със съвременен софтуер, опериране в дигитални платформи за постигане на по-бърз достъп до световния пазар. Работа с модерни дигитални инструменти и тяхното приложение с съвременната дигитална бизнес среда. Това ще повиши възможностите за подпомагане на дигиталното предприемачество в аспекта на създаване на високотехнологичен бизнес, държавни и общински инициативи за създаване на дигитални научни центрове за технологичен трансфер и дигитализация. Българските Университети трябва да се развият чрез иновиране на настоящите специалности, а не да се затварят. Ние сме за защита на висшето образование в региона, а не за откриване на филиали и разкриване на дублиращи специалности.

Доходите – повишаване на минималната заплата на 1500 лева и на минималната пенсия на 750лева. Считаме, че има доста възможности за намаляване на сенчестата икономика и пренасочването на тези средства към повишаване на жизнения стандарт на Българина. Ще се търсят и други варианти на решения за реализиране на тази политика. Време е българският жизнен стандарт да е на европейско ниво. Това ще създаде една по-добра икономическа сигурност на българското семейство. Ще търсим и възможности за повишаване на конкурентноспособността на българския бизнес като ще изискваме намаляване на някои данъци за неговото стимулиране. Искаме също да подобрим усвояването на европейските средства от бизнеса. Ще подкрепим бизнес инициативите насочени към усвояване на средства за зелени решения за инфраструктурни проекти и други насочени към развитието на бизнеса и иновативната инфраструктура.

Социална политика — ще се борим за постигането на:

 • Безплатни детски градини и ясли за дечицата.
 • Безплатни учебници за учениците от горните класове. Още една трудност при семействата е осигуряване на всички необходими учебници и учебни помагала.
 • Повишаване на студентските стипендии за добър успех. Към момента стипендиите за студенти са крайно недостатъчни за издръжка на един студент. Това спира млади и способни българи да продължат своето образование.
 • Безплатни лекарства за децата срещу предоставяне на рецепта от лекар. Най-голямата трудност за майките е честото боледуване на децата и високите цени на лекарствата. Това спира много млади семейства да имат второ или трето дете.
 • Спиране на джендърската пропаганда сред децата, като разрушаваща българското семейство и вредяща на устоите на държавата. Децата трябва да са наясно с пола си, който е анатомична особеност, трябва да са наясно, че имат майка и баща, а не родител 1 и родител 2.
 • Повишаване на заплащането в сферата на здравеопазването и повече инвестиции в здравеопазването. Не трябва да настъпи световна пандемия, за да оценяваме труда на тези хора.
 • Осигуряване на жилища на професионалисти срещу работа в райони с недостиг на персонал.

Екология – за спирането на безразборното изсичане на горите и създаване на стратегия за залесяването на изсечените горски територии. Ще се насочим към стриктен контрол върху сечта и разработване на проекти за залесяване на принципа „извършващия сечта залесява“.

за съвместна работа и участие в изпорите за Народно събрание, насрочени на 4 април 2021г.

ВМРО – Българско национално движение, представлявана от председателя Красимир Каракачанов и Същз на патриотичните сили “Защита”, представляван от председателя Петър Берон, водени от общите принципи на демократично управление на Република България, като приемат, че патриотизмът и националните интереси на родината са висша ценност за обществото и символ на държавността, че страната ни има нужда от единение около националната кауза и борба за справедливи доходи и избор на достойни представители в Народното събрание, сключват следното споразумение:

 1. СПС “Защита” подкрепя ВМРО – БНД за изборите за Народно събрание за 4 април 2021 година и ще вземе активно участие в тяхната кампания за спечелване на максимален брой мандати.
 2. СПС “Защита” ще излъчи свои представители в кандидатските листи и чрез тях ще отстоява общите цели и задачи.
 3. ВМРО – БНД и СПС “Защита” ще изградят общи централен предизборен щаб и предизборни щабове в страната, които да обединят усилията на двете партии за успешно провеждане на кампанията.
 4. ВМРО – БНД и СПС “Защита” ще провеждат съвместни предизборни мероприятия в подкрепа на кандидатската листа и ще мобилизират всички свои партийни структури за тази цел.
 5. След изборите ВМРО – БНД ще предоставя клубовете си на СПС “Защита” за обща работа по места;
 6. ВМРО – БНД ще осигури необходимите средства за издръжка на структурите на СПС “Защита” и ще го подпомага в неговите дейности. След обявяване на резултатите от изборите ще се сключи анекс към настоящото споразумение относно формата на подпомагане.

За постигането на горепосочените цели, двете партии подписват настоящото споразумение за взаимодействие и сътрудничество в предстоящите избори за Народно събрание.

София, 25 февруари 2021г.

 

Вестник "Патриотичен глас"

вестник - 1стр.

Последни новини
СПС Защита

ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪЮЗЪТ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ иска да обърне внимание на факта,че българският народ,който продължава да си лекува раните от управлението…
СПС Защита

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ ЗАЩИТА“ Съюзът на патриотичните сили „ЗАЩИТА“ изразява дълбокото  си безпокойство от  поредната антибългарска изява…
СПС Защита

ДЕКЛАРАЦИЯ

Д Е К Л А Р А Ц И Я НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ ЗАЩИТА“ Съюзът на патриотичните…
СПС Защита

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛИЗЪМ, НО И НА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО

Гърците за пореден път на 4 февруари в Атина показаха, че имат непоколебима воля да отстояват своите интереси, макар и…

  Среща в с. Голямо Бучино

  Среща в с. Осмар

  Венец пред паметника на Васил Левски в София

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

 • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

 • 0876399180

 • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.