Списък на членовете на Централна контролна комисия на СПС Защита

 

1.Мая Венелинова Димитрова - Председател

2.Стефан Владимиров Митов

3.Стоян Динев Стоянов

4.Атанас Христов Ирибаджаков

5.Валентина Стефанова Ненова