Списък на членовете на Национален съвет на СПС "Защита"

 

1.АНА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
2.АНГЕЛ КРИСТИЯНОВ БОНЕВ
3.АТАНАСКА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
4.БОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
5. ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
6. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
7. ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА РАДИЧЕВА
8. ИВАН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ
9. ИВАНКА НИКОЛОВА ЦМЕЛ
10.КАЛИНКА БОРИСОВА БОНЕВА
11.КРАСИМИР КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
12..КРАСИМИР ПЕТРОВ РАДЕВ
13. КРАСИМИРА КАМЕНОВА ЯКИМОВА
14. ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
15. МАРКО ИВАНОВ МАРКОВ
16.МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
17.МИХАИЛ БЛАГОВЕСТОВ ОЦЕТОВ
18.МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
19. ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
20.ПЛАМЕН ПЕТРОВ ВИТАНОВ
21.ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ЕРМЕНКОВ
22.ПЛАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ ЯНКОВ
23. РОСИЦА КОЙЧЕВА КОЛЕВА
24. СВЕТЛАНА СТОЙНЕВА ПЕНЕВА
25.СОНЯ ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА
26.СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
27.СТОЯН ТРАНЕВ ТРАНЕВ
28.ФИЛИП НИНОВ ФИЛИПОВ
29.ЦАНО ЙОРДАНОВ ЦАНОВ
30.ОГНЯН ЛЮБЕНОВ РУСЕВ
31.ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ТЕРЗИЙСКА
32.ТОДОР БЕЛЧЕВ НИКОЛОВ