С П И С Ъ К НА   ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО   БЮРО   НА  СПС „ЗАЩИТА”

 

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО

НА СПС „ЗАЩИТА“

1.ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.ФИЛИП НИНОВ ФИЛИПОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
3.ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА-ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
4. МИХАИЛ БЛАГОВЕСТОВ ОЦЕТОВ ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ
5. БОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
6. ЦАНО ЙОРДАНОВ ЦАНОВ
7.ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА РАДИЧЕВА