С П И С Ъ К

НА   ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО   БЮРО  
НА  СПС „ЗАЩИТА”Изпълнително бюро

1.Николай Владимиров Захариев - председател

2.Петър Кирилов Берон - зам. председател

3.Филип Нинов Филипов - зам. председател

4.Галина Димитрова Стефанова - зам. председател

5.Евгения Илиева Радичева

6.Емил Христов Величков

7.Венцислав Петров Иванов