zashtita_logo

ЗА ДЕМОКРАТИЧНА , НАЦИОНАЛНО-СИЛНА
И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА!

ПАТРИОТИЗМЪТ-ВСЕ ПО-АКТУАЛЕН И НЕОБХОДИМ
/ актуализирана политическа платформа
на СПС „ЗАЩИТА”  /СЪЮЗЪТ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ   „ЗАЩИТА”  е политическа партия  на български граждани, обединени от идеята за изграждане  на общество, основано на принципите за свобода на личността,социална солидарност, справедливост и  равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията  и защита на нейните интереси .   
ГЛАВНОТО И ОСНОВНОТО ЗА СПС „ЗАЩИТА” Е ИЗДИГАНЕ СТАНДАРТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН  В ДЕМОКРАТИЧНА, ПРОСПЕРИРАЩА И НЕЗАВИСИМА,НАЦИОНАЛНО - СИЛНА  И СОЦИАЛНО - СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА.СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕДНОНАЦИОНАЛНА  БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА,НЕПОДЛЕЖАЩА НА РАЗДЕЛЯНЕ  ПО ВЕРСКИ,ЕТНИЧЕСКИ ИЛИ КУЛТУРЕН ПРИЗНАК, ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРЕД ЗАКОНА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.РАЗЛИЧИЕТО В ПРОИЗХОДА ИЛИ ВЯРАТА НЕ МОЖЕ  ДА СЕ ПОСТАВЯ НАД  НАЦИОНАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ!


С извършената промяна на 10 ноември 1989 година, която откри пътя за смяна на политическата система у нас, България постигна историческа цел, която домораслите ни политици и управляващи са на път да я обезмислят.
Наред с необходимите положителни промени,като разделението на властите,изграждането на демократичните институции,въвеждането и утвърждаването на основните граждански свободи, сме свидетели на действия,които са били предварително планирани за обезличаването на нашата нация, за поддържането на Родината ни в ролята на чужд сателит и лишена от своя роля държава и за невиждан грабеж на създаденото от поколения българи.


Пред очите на всички ни беше извършена подмяна на промяната – реформите вместо да модернизират страната и да издигат качеството и стандарта на живот, до голяма степен разрушиха обществото и неговите икономически,политически и морални устои.Универсалната формулировка за „обвързаността на управляващите с организираната престъпност“ е актуална и днес,тя важи за всички досегашни правителства и за всичките партии,били в изпълнителната власт по време на прехода.


Установен беше порочен управленски модел, едно статукво, при което няма никакво значение кой,коя и каква партия е на власт,защото при всички се повтаря едно и също.Идеологическите сблъсъци се използват за прикритие на предварително договорени цели и за икономически,корпоративни и олигархически интереси.У нас границата между лявото и дясното политическо пространство е напълно размита.Изборът вече  е не между ляво и дясно,а между статуквото и промяната,за запазване властта на корумпираните и за даване на шанс на некорумпираните.
Още с появата си на политическата сцена СПС „Защита“ се обяви  за промяна на модела на прехода и предложи конкретна програма.Макар и тежко наранена ,националната и патриотична кауза все още е жива и актуална и днес,а необходимостта от истинска промяна остана.Сега тя е необходима повече от всякога на България и нейните граждани!
Именно затова СПС „Защита“ предлага качествено нов политически проект,който да осигури на българските граждани социална справедливост е и солидарност,да създаде условия за нарастващ  и дългосрочен икономически растеж,да утвърждава и занапред българската национална и културна идентичност,патриотичните ценности и идеали.
Реализацията на този проект трябва да доведе до драстична смяна на по-голямата част от властващите по време на прехода и да се излъчи ново политическо представителство ,нов елит, като във властта на всички нива на държавното управление влязат способни и неопетнени , високо морални хора,истински патриоти и професионалисти.
Затова в името на големите цели и отговорности , които си поставяме, ние ще работим и ще се борим за истинска  радикална промяна!

Ние  твърдо ,ясно и категорично заявяваме, че сме за:
•    Социалната държава и изграждането на силно гражданско общество да се превърнат в жизнено важен национален приоритет и основа на широко национално съгласие
•    Пазарът и държавата да се разглеждат като взаимно допълващи се структури.Строга и безкомпромисна регулация, гарантиране равнопоставеността и социалната ефективност на производители и участници.Действени мерки срещу монополите-български и чуждестранни.
•    Дългосрочен и устойчив икономически растеж, основан на предприемчивостта, свободата и индивидуалните способности на гражданите;
•    Цялостно преразглеждане и усъвършенстване на данъчната политика;
•    Върховенство на закона, като основен цивилизационен принцип,достижение на общественото развитие, въплащение на справедливостта и равнопоставеността на всички граждани;
•    Модерна образователна система,съобразена с богатите ни национални традиции и изискванията на динамично развиващите се европейски и световни тенденции.
•     Осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване на всички български граждани,независимо от техния социален статус;
•    Стартиране на пенсионна реформа , която да гарантира на сега работещите нормални пенсии, а сегашните пенсионери да се компенсират с увеличение на пенсиите им
•    За преодоляване на демографския срив.
•    Балансирано регионално развитие и активна регионална политика.
•    Високо професионална, национално ориентирана, гъвкава и прагматична външна политика.
•    Безкомпромисно преследване на корупцията и организираната престъпност,строга съдебна отговорност  за извършителите на тези подкопаващи държавността престъпни  явления.
•     Укрепване на органите на реда и сигурността и гарантиране на независимостта на съдебната система.Поддържане на боеспособни въоръжени сили,притежаващи и необходимите бойни възможности.

Реализацията на този проект e възможна само,ако се впрегнат общите усилия,ума,таланта и потенциала на цялото общество.Ние протягаме ръка към всички партии и организации,за които силата на закона и интересите на гражданското общество са над всичко,за които няма нищо по-важно от отстояване ценностите на демокрацията и националните интереси.

ДА ПОЕМЕМ ЗАЕДНО ОГРОМНАТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ДА СЪТВОРИМ ЕДНА НОВА БЪЛГАРИЯ-СИЛНА,ВЪЗРОДЕНА И ДОСТОЙНА,ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ДНЕШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!

21.11.2015г.
Гр. София