Годишен отчет за 2018 година

PDF_icon

Доклад за дейността

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №1

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №2

Изтегли 
PDF_icon

Обща информация

Изтегли 
XLS_icon

Отчет за 2018 година

Изтегли 
XLS_icon

Указания и декларация

Изтегли 

 

Финансов отчет, одити и счетоводни баланси

Отчет занабраните и изразходваните средства в 
предизборната кампания за избиране на членове
за Европейски парламент от Република България - ИЗТЕГЛИ
Отчет за получените и изразходваните средства в 
предизборната кампания за избиране на
Народни представители - ИЗТЕГЛИ

 

PDF_icon

Отчет за приходи и разходи

Изтегли 
PDF_icon

Счетоводен баланс

Изтегли 
PDF_icon

Счетоводна политика

Изтегли 
PDF_icon

Доклад на независимите одитори

Изтегли 
PDF_icon

Нетекущи дълготрайни активи

Изтегли 
PDF_icon

Годишен доклад за дейността

Изтегли