Годишен отчет за 2023 година

ИЗТЕГЛИ

Опис на представените документи към ГФО 2023г. - ИЗТЕГЛИ
PDF_icon

Счетоводен баланс

Изтегли 
PDF_icon

Отчет на приходите и разходите (двустранен)

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за собствен капитал

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за паричния поток

Изтегли 
PDF_icon

Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

Изтегли 
PDF_icon

Декларация от съставителя

Изтегли 
Годишен отчет за 2022 година
PDF_icon

Отчет за паричния поток

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за собствен капитал

Изтегли 
PDF_icon

Счетоводен баланс

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за приходи и разходи

Изтегли 
Годишен отчет за 2021 година
Приложение към финансовия отчет за 2021г. в съответствие с т.24.1 и 24.2 от Счетоводен стандарт 1 - ИЗТЕГЛИ
PDF_icon

Доклад за дейността

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №1

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №2

Изтегли 
PDF_icon

Обща информация

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за 2021 година

Изтегли 
PDF_icon

Указания и декларация

Изтегли 
Годишен отчет за 2020 година
Приложение към финансовия отчет за 2020г. в съответствие с т.24.1 и 24.2 от Счетоводен стандарт 1 - ИЗТЕГЛИ
PDF_icon

Доклад за дейността

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №1

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №2

Изтегли 
PDF_icon

Обща информация

Изтегли 
PDF_icon

Отчет за 2020 година

Изтегли 
PDF_icon

Указания и декларация

Изтегли 
Годишен отчет за 2018 година
PDF_icon

Доклад за дейността

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №1

Изтегли 
PDF_icon

Декларация №2

Изтегли 
PDF_icon

Обща информация

Изтегли 
XLS_icon

Отчет за 2018 година

Изтегли 
XLS_icon

Указания и декларация

Изтегли 
 

Финансов отчет, одити и счетоводни баланси

Отчет занабраните и изразходваните средства в 
предизборната кампания за избиране на членове 
за Европейски парламент от Република България - ИЗТЕГЛИ
Отчет за получените и изразходваните средства в 
предизборната кампания за избиране на 
Народни представители - ИЗТЕГЛИ
 
PDF_icon

Отчет за приходи и разходи

Изтегли 
PDF_icon

Счетоводен баланс

Изтегли 
PDF_icon

Счетоводна политика

Изтегли 
PDF_icon

Доклад на независимите одитори

Изтегли 
PDF_icon

Нетекущи дълготрайни активи

Изтегли 
PDF_icon

Годишен доклад за дейността

Изтегли