Защита
Съюз на патриотичните сили
СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани. Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси. Основна цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности. СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък. Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.  

За да има бъдеще българското образование, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия.

Проф. д-р Мирослав Гълъбов е на 54 г. Областен координатор е на Съюз на патриотичните сили „Защита“. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Вапцаров”. Няколко години е работил в бившия Институт за радиотехническа апаратура, бил е преподавател във Военния университет, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, декан на Факултета по математика и информатика в периода 2011 – 2019 г. Женен, с две деца.

– Проф. Гълъбов, вие сте областен координатор на Съюза на патриотичните сили „Защита“. Кои са причините да се доверите на ВМРО и да се кандидатирате за народен представител от тяхната листа?

– СПС „Защита” е партия с 23-годишна история. В изминалия мандат на Народното събрание бяхме в обща коалиция с ВМРО и работихме заедно. Преди две седмици бе подписано споразумение за съвместно участие в изборите на 4.04.2021 г. между СПС „Защита” и ВМРО. Така логично попаднах в листата. Благодаря на колегите за гласуваното доверие.

– Като университетски преподавател, как бихте коментирали основните принципи и приоритети, заложени в Стратегията за висше образование в България?

– Изцяло подкрепям целите, заложени в стратегията за висше образование до 2030 г. Тя беше изработена и приета с активното участие на ВМРО и на доц. Милен Михов, народен представител от Велико Търново. В нея са заложени важни промени, като разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми; въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение; повишаване на качеството на образованието във ВУ; интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи; стимулиране на участието на младите преподаватели; активизиране на научната дейност във висшите училища; изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес; повишаване на ролята на ВУ като активен фактор за регионално развитие; подобряване на управлението на ВУ и на системата за оценяване и акредитация; подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование;

Изпълнението на всички тези цели би довело да издигане на висшето образование в България на европейско ниво.

– Как виждате бъдещето на българското висше училище?

За да има бъдеще, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия. На места академичната автономия е довела до това, че дори решенията, които трябва да се взимат на ниво катедра – предложения за конкурси, за изменения на учебни планове и пр., се съгласуват предварително с ректора, без чиято благословия не се предприема нищо. От друга страна има и примери за невъзможността някои ректори и декани да наложат мерки, които биха довели до повишаване на качеството и до финансова ефективност, поради съпротива от страна на колективните органи за управление.

Академичната автономия е довела до отсъствие на академична отговорност пред обществото. Необходимо е да се намерят инструменти, чрез които държавата да защитава обществения интерес, без да нарушава академичната автономия. Трябва да бъдат преодолени негативните обществени нагласи към висшето образование в страната. Това засяга качеството на висшето образование в България, което е ниско и затова студентите предпочитат чуждестранни ВУ. Намалелият брой кандидат-студенти води до това ВУ да са готови да приемат всеки и да позволяват на всички приети да завършат. Предлаганите във ВУ знания не са обвързани с потребностите на пазара на труда и голяма част от завършилите не работят по специалността си, а някои дори не заемат длъжност, изискваща висше образование.

– Кои са конкретните цели, по които ще работите в защита интересите на хората от областта, дали своята подкрепа за вас?

– Приоритетите в програмата са изработени с общото съгласие на партньорите от ВМРО и включват: ръст на пенсиите (чрез повишаване и преизчисляване); нарастване на доходите на работещите хора (средна работна заплата 2500 лв.); увеличение на парите за втората година от майчинството; всяко дете безплатно да посещава ясла и детска градина, данъчни облекчения за всяко работещо семейство (по 450 лв. на дете); безплатни учебници за всички ученици до 12-и клас.

– Какво е вашето послание към избирателите?

– Да се доверяват на доказани в своите професии кандидати за народни представители.

Мирослав Гълъбов кандидат за народен представител

на Галина Стефанова, Боян Петров, Тодор Николов, Михаил Оцетов

 

Вестник "Патриотичен глас"

вестник - 1стр.

Последни новини

Почина председателят на СПС “ЗАЩИТА”

С дълбоко прискърбие съобщаваме на всички членове и симпатизанти на СПС “ЗАЩИТА”, че днес след тригодишно дълго и мъчително боледуване…
СПС Защита

Декларация

ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ Ръководството на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА“ на свое заседание прие единодушно…

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ОТНОСНО ИНТЕРВЮТО НА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПРЕД ТАСС Последното интервю на вицепремиера и министър на отбраната…
СПС Защита

Решение на изпълнителното бюро на СПС “Защита”

Днес , 26.03.2019 година, в град София  се проведе заседание на Изпълнителното бюро на СПС „ЗАЩИТА“.          След  обсъждане на…

  Среща в с. Голямо Бучино

  Среща в с. Осмар

  Венец пред паметника на Васил Левски в София

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.