Защита
Съюз на патриотичните сили
СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани. Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси. Основна цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности. СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък. Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.  

Съюзът на патриотичните сили “Защита”, участвайки в изборите за 45-то Народно събрание на 04.04.2021г., застава зад следните приоритети:

 1. СПС “Защита” е патриотична партия, която отстоява непреходните национални интереси и български стремежи.
 2. СПС “Защита” е за това да се укрепят устоите на държавността и да се осигури просперитет на нацията и бъдеще за България.
 3. Ние сме за държавност, законност, демокрация, справедливост и национална сигурност.
 4. СПС “Защита” извежда, като основен приоритет защитата, достойнството на българските граждани, на техните права и свободи и тяхната сигурност. Отговорност и грижа за младите поколения, като синтез на идеята за просперитет и бъдеще на нацията.
 5. Ние сме за огранчаване властта на партиите чрез увеличаване на гражданската власт. Само по този начин държавата ще се превърне от представител на партиите в представител на гражданите.
 6. СПС “Защита” счита, че българската външна политика, трябва да служи на националните интереси на България, главно чрез осигуряване на мирно развитие на страната и запазване на нейната териториална цялост и независимост.
 7. СПС “Защита” е за създаването на система за обща сигурност на страните от Европейския съюз.
 8. СПС “Защита” е за война срещу престъпността, корупцията и популизма в държавата ни!
 9. Ние сме за политически и национален консенсус и коалиционно управление на страната.
 10. Основен приоритет за СПС “Защита” е извършването на сериозна реформа в системата на здравеопазването и образованието, с цел повишаване качеството на здравето на нацията и развитие пазара на труда.
 11. СПС “Защита” е за преосмисляне на селскостопанската реформа, която е белязана с погрешна философия и лоша реализация. Нашата партия е за възраждане на селското стопанство и за реален пазар на земята.
 12. СПС “Защита” е за гарантиране на енергийната мощ на страната. Ние сме за контрол в управлението на енергоносителите и изграждане на съвременни енергийни системи.
 13. Ние сме категорично за решаване на екологичните проблеми на България. Приемане и спазване на модерно законодателство за околната среда. Въвеждане на безотпадъчни технологии, безопасни производства и други.
 14. Според СПС “Защита”, главната цел на социалната политика на България, трябва да бъде оцеляването и развитието на човешкия капитал в страната ни. За тази цел са необходими нови подходи и промяна ролята на социално – защитните системи, за да се гарантира съхраняване и развитие на нацията.
 15. България е с отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост и висока смъртност, което приемаме като много тревожна констатация. Според нас, демографската политика на България, трябва да бъде бърза и решителна, за да се допринесе за преодоляване на неблагоприятните перспективи за страната.
 16. Ние сме за независима българска църква и невмешателство на държавните институции и партиите в църковните дела.

Уважаеми госпожи и господа, Съюзът на патриотичните сили “Защита” Ви призовава да излезете смело и масово до урните на 04.04.2021г., независимо от обстоятелствата и да подкрепите нашият кандидат и другите ни кандидати по места, защото ние имаме една ясна цел – ускорено развитие на страната и създаване на условия за достоен живот на българите!
Да живее България!!!

 

Вестник "Патриотичен глас"

вестник - 1стр.

Последни новини

Почина председателят на СПС “ЗАЩИТА”

С дълбоко прискърбие съобщаваме на всички членове и симпатизанти на СПС “ЗАЩИТА”, че днес след тригодишно дълго и мъчително боледуване…
СПС Защита

Декларация

ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ Ръководството на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА“ на свое заседание прие единодушно…

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СЪЮЗА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ОТНОСНО ИНТЕРВЮТО НА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПРЕД ТАСС Последното интервю на вицепремиера и министър на отбраната…
СПС Защита

Решение на изпълнителното бюро на СПС “Защита”

Днес , 26.03.2019 година, в град София  се проведе заседание на Изпълнителното бюро на СПС „ЗАЩИТА“.          След  обсъждане на…

  Среща в с. Голямо Бучино

  Среща в с. Осмар

  Венец пред паметника на Васил Левски в София

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

 • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

 • 0876399180

 • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.