Резолюция

на
Третия  конгрес  на  Съюза  на  патриотичните  сили    „Защита”

 Изминаха  20 години от Голямата промяна. Не е вярно, че нищо не се е променило в страната, но се оказа, че за всичко се плаща. Свободата, новият живот, демокрацията – всичко това за много хора се слага на кантар с установилата се у нас несигурност, престъпност, социално неравенство, мизерия за мнозина, нечуван и окраден от нас лукс за малцина,

 

пълно подчинение на страната на нови господари, демографска криза, издевателство върху българската самобитност, българската душевност, език, нрави, в крайна сметка върху българския суверенитет. Изборът не е лесен, но той е направен – основните права и свободи трябва да останат част от нашия живот, като се съчетават със задълженията към обществото. Не може да се продължава с натрупаната с години леност и безинициативност, да се чака за всичко на държавата и да искаме да живеем като “ония хора”. От друга страна, не може държавата да абдикира от задълженията си да ни пази от външни и вътрешни врагове. Армията ни е сведена до мизерна оперетна дружинка, за външна отбрана разчитаме само на милостта на батковците, за вътрешната сигурност – на 130 хилядната армия от частни охранители. Това е ненормално положение. Всички го виждаме и всички вече 20 години сме пасивни зрители на политическата клоунада, разигравана от уж различни актьори. Не може да има управление без алтернатива и въпросът сега е какво може да предложат едни хора, партии, организации и, евентуално, коалиция, които не са крали, не са предателствали, не са гледали безучастно как губим младежта си, икономиката, Родопите, националното си достойнство. Можем ли да предложим нещо, което да вдъхне вяра на лъгания години наред българин?  

              Именно затова СПС”ЗАЩИТА” предлага качествено нов политически проект,който да осигури на българските граждани социална справедливост и солидарност, да създаде условия за нарастващ и дългосрочен икономически растеж, да утвърждава и занапред българската национална и културна идентичност,патриотичните ценности и идеали.

        Като използваме ресурсите ,таланта и ангажираността на цялото общество и на всеки един от нас , да изградим България като модерна и просперираща държава на свободни и независими граждани с достойни доходи,висок стандарт и качество на живо;държава, в която добре да се съчетават пазарните механизми с обществения интерес и личните потребности на хората;държава,която е против пазарния фундаментализъм,в която не всички обществени ценности и публични услуги са подвластни на пазара; държава с развито гражданско общество,изградено на базата на демократичните ценности и принципите на солидарността;държава с консолидирана национална идентичност,национално помирение и единство на националните ценности и идеали.

         Реализацията на този проект трябва да доведе до драстична смяна на по-голямата част от властващите по време на прехода,на всички тези,които извършиха безпрецедентната криминална приватизация,създадоха силовите групировки и поощриха престъпността, за да парализират народното недоволство срещу огромния грабеж;тези , които са в основата на стряскащия Европа размер на корупцията сред всички нива ,на държавната и съдебна власт и на организираната престъпност,и неефективността  на съдебните и правоохранителни органи

        Необходимо е да бъдат изтласкани от управлението на страната партиите ,виновни за острата политическа,социална,икономическа и духовна криза и да се излъчи ново политическо представителство ,  като във властта на всички нива на държавното управление влязат способни и неопетнени , високо морални хора,истински патриоти и професионалисти.

       Сега,когато трасираме пътя на нашия нов политически проект и определяме най-важните и съществени приоритети, ние като партия на български патриоти съвсем закономерно си задаваме  множество въпроси, свързани с желанието и възможностите да извървим тежкия и трънлив път на желаната промяна.Убедени сме , че подобни въпроси вълнуват милиони хора у нас и всеки по своему търси верните отговори.Защо една държава с 1300-годишна история достигна най-лоши икономически показатели,най-ниско качество на живот и всичко останало , за което вече стана дума?Защо не можем пълноценно да използваме предимствата от участието ни в Европейския съюз?Защо не можем да покажем на себе си и на света , че сме достойна държава с възстановена имунна система, а не „блато с алигатори” ,както ни нарекоха?Защо търпим хора над закона и недосегаеми да ни грабят и държат в тази мизерия?Къде по света човек след десетилетия достоен труд трябва да влачи мизерно съществуване?Наистина ли преходът вече свърши и който взел – взел, както твърдят взелите?И най-после няма ли в България хора ,партии,граждани,сдружения и политически сили, които са доказали, че могат да заемат високи позиции в обществото,политиката,науката и икономиката,да не крадат, да не предават държавата?Навярно има! И ако ние-СПС „ЗАЩИТА”имаме куража да се представим пред обезверения български народ с нашите лица и нашите виждания, то е , защото част от нас също премина през високи позиции и нито краде, нито предателствува.Затова не казваме на хората „вервайте ни!” и не обещаваме светло бъдеще за определен /измислен в чужбина/ брой дни , а подаваме ръка на всички почтени българи да се опитаме заедно и с общи усилия да отстраним досегашните недъзи и престъпления на прехода.

Като политическа  партия  на български патриоти , СПС „ЗАЩИТА”има ясна и точна ,напълно реална представа за цялостното състояние на страната.На нас са ни чужди  политическото високомерие , волунтаризма и авантюризма.Затова си даваме сметка за огромната отговорност , която поемаме. По същество в този проект пазарните механизми се допълват от корективите на съвременната и модерна социална държава.Ние определено считаме , че частната инициатива и ефективност на свободните пазарни механизми и социалната държава могат взаимно да се допълват и благоприятно да си  влияят в името на обществените интереси и повишаването стандарта и качеството на живот на хората.

        Реализацията на този проект е възможна само , ако се впрегнат общите усилия , ума , таланта  и потенциала на цялото общество.  Ние протягаме ръка към всички партии и организации , за които силата на закона и интересите на гражданското общество са над всичко , за които няма нищо по-важно  от отстояване ценностите на демокрацията и националните интереси.

        С такива партии,независимо в коя част на политическия спектър се намират , ние сме готови да си партнираме, да работим и да се борим заедно.

       Сегашната обществено политическа и икономическа обстановка у нас изисква предприемането на спешни и решителни действия за реализацията на посочените по-горе идеи.Това налага създаването на едно широко обединение , в което на основата на патриотичните ,социалните, националните ценности и идеали ,на сходни програмни цели и задачи на базата на добре обмислена и прагматична стратегия да се влеят усилията на партии,организации,движения и отделни личности.Тази социално-патриотична общност , изградена на принципна основа , с ясни и точни правила, с предвидими и предсказуеми партньори , при предварително разписани ангажименти и отговорности, е най-приемливата  алтернатива на порочното управление през последните две десетилетия и за извеждане на страната ни от кризата.

            Политическият вектор в настоящия момент категорично сочи вярната посока.Това е посоката на патриотизма,който става все по-актуален и необходим.

            ДА ПОЕМЕМ ЗАЕДНО  ОГРОМНАТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ  ДА СЪТВОРИМ ЕДНА НОВА БЪЛГАРИЯ  – СИЛНА , ВЪЗРОДЕНА И ДОСТОЙНА  , ЩАСТЛИВ ДОМ  ЗА ДНЕШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ! 

 

27 март 2010г.                   Трети конгрес на   СПС „ЗАЩИТА”

Гр. София

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.