Защита
Съюз на патриотичните сили
СПС „ЗАЩИТА” защитава правата и достойнството на българския народ,бори се за икономическия и социален възход на България и за издигане на жизнения стандарт на българските граждани. Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси. Основна цел е обединяване на българските патриоти в името на националните интереси и ценности. СПС„ЗАЩИТА” се бори срещу целенасочените деструктивни въздействия върху народа, водещи до духовен и морален упадък. Член на СПС „ЗАЩИТА” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин , който приема програмата и Устава на партията,работи за постигане на партийните цели  и членува в местен клуб.  
СПС Защита
              ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНА И НАВРЕМЕННА ИНИЦИАТИВА 
         НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ И ВМРО-БНД
Декларация на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА”
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ЗА     М Е Д И И Т Е

 
      През  уикенда  в гр. София  се проведе Третият редовен конгрес на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА”, на който присъстваха делегати от цялата страна , а така също и много гости ,представители на политически,обществени и граждански  организации и движения.
       След като изслуша Отчет за дейността на СПС „ЗАЩИТА” след Втория конгрес и предстоящите задачи,докладван от Председтеля доц. д-р Йордан Величков и отчет за дейността на ЦКК на Партията и след задълбоченото им обсъждане,конгресът  прие Политическа резолюция ,актуализирана политическа платформа и изменение  и допълнение на Устава .
          С пълно единодушие Конгресът преизбра за председател на СПС „ЗАЩИТА”  доц. д-р Йордан Величков .

29.03.2010г.                   ПРЕСЦЕНТЪР  НА СПС  „ЗАЩИТА”

 

Вестник "Патриотичен глас"

вестник - 1стр.

Последни новини

  Среща в с. Голямо Бучино

  Среща в с. Осмар

  Венец пред паметника на Васил Левски в София

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.