Трети редовен конгрес на Партията

В съответствие с Устава на СПС”ЗАЩИТА”  /чл. 24 /3 / , Националният съвет реши Третият редовен конгрес на Партията да се проведе на 27 март 2010 година  в гр. София от 11,00 часа в Зала №4 на Научно-техническите съюзи  /ул. „Г.С.Раковски” , № 108 / при следния
                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

           1.Отчет за дейността на СПС  „ЗАЩИТА”след Втория конгрес и предстоящите задачи .
                                                                               Докладва:доц. д-р Й.Величков
            2.Отчет за дейността  на Централната контролна комисия на СПС  „ЗАЩИТА” след Втория конгрес.
                                                                               Докладва: Ив. Нецов
            3.Актуализиране на политическата платформа на СПС „ ЗАЩИТА”.
                                                    
            4.Изменение и допълнение на Устава на СПС „ЗАЩИТА”.

            5. Избор на ръководни органи на СПС  „ЗАЩИТА” .

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.