Декларация

Позиция относно приетия от  41-во Народно събрание Закон  за изменение и допълнение на Закона за  отбраната и въоръжените сили

Ръководството на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА” има следните сериозни бележки към новоприетия от 41-во Народно събрание Закон  за изменение и допълнение на Закона за  отбраната и въоръжените сили:

=  ограничаване правомощията на  Президента на Републиката като върховен главнокомандуващ на въоръжените сили, а така също и правомощията  на Началника на отбраната;

=  отменяне разпоредбата , изискваща началниците на висшите военни учебни заведения  да бъдат хабилитирани лица, с което грубо се нарушава  Закона за висшето образование;

= ограничаване на социалните придобивки на военнослужащите,включително  и правото им да закупуват жилище.

Тези и някои други недопустими промени можеха да бъдат избегнати, ако при обсъждането им бяха взели участие представители на гражданското общество и неправителствени организации. Парадоксално е , че не бе дадена възможност  представители на Офицерската легия и на Съюза на офицерите и сержантите от  резерва да изложат свои съображения .Нещо повече : при обсъждане ЗОВС на второ четене в Народното събрание не присъствува дори Началника на отбраната.

Очевидно  извършените  изменения в Закона  за отбраната и въоръжените сили  не само  противоречат на утвърдената практика и традиции в Българската армия , но някои от тях са в грубо нарушение на други  нормативни  документи.

Това налага Президентът на Република България да върне ЗОВС за ново разглеждане в Народно събрание.

Изпълнително бюро на СПС „ ЗАЩИТА”

28.01.2010г.

гр.София

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.