Проф. д-р Мирослав Гълъбов: „Съюз на патриотичните сили „Защита” подкрепя ВМРО”

За да има бъдеще българското образование, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия.

Проф. д-р Мирослав Гълъбов е на 54 г. Областен координатор е на Съюз на патриотичните сили „Защита“. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Вапцаров”. Няколко години е работил в бившия Институт за радиотехническа апаратура, бил е преподавател във Военния университет, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, декан на Факултета по математика и информатика в периода 2011 – 2019 г. Женен, с две деца.

– Проф. Гълъбов, вие сте областен координатор на Съюза на патриотичните сили „Защита“. Кои са причините да се доверите на ВМРО и да се кандидатирате за народен представител от тяхната листа?

– СПС „Защита” е партия с 23-годишна история. В изминалия мандат на Народното събрание бяхме в обща коалиция с ВМРО и работихме заедно. Преди две седмици бе подписано споразумение за съвместно участие в изборите на 4.04.2021 г. между СПС „Защита” и ВМРО. Така логично попаднах в листата. Благодаря на колегите за гласуваното доверие.

– Като университетски преподавател, как бихте коментирали основните принципи и приоритети, заложени в Стратегията за висше образование в България?

– Изцяло подкрепям целите, заложени в стратегията за висше образование до 2030 г. Тя беше изработена и приета с активното участие на ВМРО и на доц. Милен Михов, народен представител от Велико Търново. В нея са заложени важни промени, като разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми; въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение; повишаване на качеството на образованието във ВУ; интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи; стимулиране на участието на младите преподаватели; активизиране на научната дейност във висшите училища; изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес; повишаване на ролята на ВУ като активен фактор за регионално развитие; подобряване на управлението на ВУ и на системата за оценяване и акредитация; подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование;

Изпълнението на всички тези цели би довело да издигане на висшето образование в България на европейско ниво.

– Как виждате бъдещето на българското висше училище?

За да има бъдеще, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия. На места академичната автономия е довела до това, че дори решенията, които трябва да се взимат на ниво катедра – предложения за конкурси, за изменения на учебни планове и пр., се съгласуват предварително с ректора, без чиято благословия не се предприема нищо. От друга страна има и примери за невъзможността някои ректори и декани да наложат мерки, които биха довели до повишаване на качеството и до финансова ефективност, поради съпротива от страна на колективните органи за управление.

Академичната автономия е довела до отсъствие на академична отговорност пред обществото. Необходимо е да се намерят инструменти, чрез които държавата да защитава обществения интерес, без да нарушава академичната автономия. Трябва да бъдат преодолени негативните обществени нагласи към висшето образование в страната. Това засяга качеството на висшето образование в България, което е ниско и затова студентите предпочитат чуждестранни ВУ. Намалелият брой кандидат-студенти води до това ВУ да са готови да приемат всеки и да позволяват на всички приети да завършат. Предлаганите във ВУ знания не са обвързани с потребностите на пазара на труда и голяма част от завършилите не работят по специалността си, а някои дори не заемат длъжност, изискваща висше образование.

– Кои са конкретните цели, по които ще работите в защита интересите на хората от областта, дали своята подкрепа за вас?

– Приоритетите в програмата са изработени с общото съгласие на партньорите от ВМРО и включват: ръст на пенсиите (чрез повишаване и преизчисляване); нарастване на доходите на работещите хора (средна работна заплата 2500 лв.); увеличение на парите за втората година от майчинството; всяко дете безплатно да посещава ясла и детска градина, данъчни облекчения за всяко работещо семейство (по 450 лв. на дете); безплатни учебници за всички ученици до 12-и клас.

– Какво е вашето послание към избирателите?

– Да се доверяват на доказани в своите професии кандидати за народни представители.

Мирослав Гълъбов кандидат за народен представител

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.