Обръщение на СПС

доц-др-Стоян-Транев

Доц. д-р Стоян Транев Транев – Зам. председател на Областния съвет – Бургаска област на Съюза на патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ Кандидат за народен представител от 2 МИР БУРГАС, включен на позиция 4 в листата на ВМРО-БНД. Води лекции по „Основи на управлението“, „Управление на малко и средно предприятие“, и „Управление на човешките ресурси“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, гр. Бургас. Политиката, която ще изпълняваме съвместно с нашите партньори от ПП „БМРО-БНД“ е фокусирана върху три приоритетни аспекта: ДОХОДИ – СЕМЕЙСТВО – СИГУРНОСТ.

Включвам се в надпреварата с идея за повече инвестиции в образованието за създаване на висока дигитална компетентност, подпомагане на българските семейства чрез повишаване на минималната заплата на 1500 лева и на минималната пенсия на 750лева, подкрепа на дигиталната трансформация на българския бизнес с цел увеличаване на неговата конкурентоспособност. За ефективна държавна политика по опазването на горите.

Ако бъда избран за народен представител, през мандата си ще се боря за постигане на следните приоритети в областите на:

Образование — политиката в образователната сфера ще бъде насочена към ускоряване на дигиталната й трансформация. Усилията трябва да се фокусират върху младите специалисти, които да бъдат дигитално грамотни и излизащи от нашите Университети с висока дигитална компетентност. Повече работа със съвременен софтуер, опериране в дигитални платформи за постигане на по-бърз достъп до световния пазар. Работа с модерни дигитални инструменти и тяхното приложение с съвременната дигитална бизнес среда. Това ще повиши възможностите за подпомагане на дигиталното предприемачество в аспекта на създаване на високотехнологичен бизнес, държавни и общински инициативи за създаване на дигитални научни центрове за технологичен трансфер и дигитализация. Българските Университети трябва да се развият чрез иновиране на настоящите специалности, а не да се затварят. Ние сме за защита на висшето образование в региона, а не за откриване на филиали и разкриване на дублиращи специалности.

Доходите – повишаване на минималната заплата на 1500 лева и на минималната пенсия на 750лева. Считаме, че има доста възможности за намаляване на сенчестата икономика и пренасочването на тези средства към повишаване на жизнения стандарт на Българина. Ще се търсят и други варианти на решения за реализиране на тази политика. Време е българският жизнен стандарт да е на европейско ниво. Това ще създаде една по-добра икономическа сигурност на българското семейство. Ще търсим и възможности за повишаване на конкурентноспособността на българския бизнес като ще изискваме намаляване на някои данъци за неговото стимулиране. Искаме също да подобрим усвояването на европейските средства от бизнеса. Ще подкрепим бизнес инициативите насочени към усвояване на средства за зелени решения за инфраструктурни проекти и други насочени към развитието на бизнеса и иновативната инфраструктура.

Социална политика — ще се борим за постигането на:

  • Безплатни детски градини и ясли за дечицата.
  • Безплатни учебници за учениците от горните класове. Още една трудност при семействата е осигуряване на всички необходими учебници и учебни помагала.
  • Повишаване на студентските стипендии за добър успех. Към момента стипендиите за студенти са крайно недостатъчни за издръжка на един студент. Това спира млади и способни българи да продължат своето образование.
  • Безплатни лекарства за децата срещу предоставяне на рецепта от лекар. Най-голямата трудност за майките е честото боледуване на децата и високите цени на лекарствата. Това спира много млади семейства да имат второ или трето дете.
  • Спиране на джендърската пропаганда сред децата, като разрушаваща българското семейство и вредяща на устоите на държавата. Децата трябва да са наясно с пола си, който е анатомична особеност, трябва да са наясно, че имат майка и баща, а не родител 1 и родител 2.
  • Повишаване на заплащането в сферата на здравеопазването и повече инвестиции в здравеопазването. Не трябва да настъпи световна пандемия, за да оценяваме труда на тези хора.
  • Осигуряване на жилища на професионалисти срещу работа в райони с недостиг на персонал.

Екология – за спирането на безразборното изсичане на горите и създаване на стратегия за залесяването на изсечените горски територии. Ще се насочим към стриктен контрол върху сечта и разработване на проекти за залесяване на принципа „извършващия сечта залесява“.

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

  • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

  • 0876399180

  • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.