Информация за гласуване

Съюзът на патриотичните сили “Защита”, участвайки в изборите за 45-то Народно събрание на 04.04.2021г., застава зад следните приоритети:

 1. СПС “Защита” е патриотична партия, която отстоява непреходните национални интереси и български стремежи.
 2. СПС “Защита” е за това да се укрепят устоите на държавността и да се осигури просперитет на нацията и бъдеще за България.
 3. Ние сме за държавност, законност, демокрация, справедливост и национална сигурност.
 4. СПС “Защита” извежда, като основен приоритет защитата, достойнството на българските граждани, на техните права и свободи и тяхната сигурност. Отговорност и грижа за младите поколения, като синтез на идеята за просперитет и бъдеще на нацията.
 5. Ние сме за огранчаване властта на партиите чрез увеличаване на гражданската власт. Само по този начин държавата ще се превърне от представител на партиите в представител на гражданите.
 6. СПС “Защита” счита, че българската външна политика, трябва да служи на националните интереси на България, главно чрез осигуряване на мирно развитие на страната и запазване на нейната териториална цялост и независимост.
 7. СПС “Защита” е за създаването на система за обща сигурност на страните от Европейския съюз.
 8. СПС “Защита” е за война срещу престъпността, корупцията и популизма в държавата ни!
 9. Ние сме за политически и национален консенсус и коалиционно управление на страната.
 10. Основен приоритет за СПС “Защита” е извършването на сериозна реформа в системата на здравеопазването и образованието, с цел повишаване качеството на здравето на нацията и развитие пазара на труда.
 11. СПС “Защита” е за преосмисляне на селскостопанската реформа, която е белязана с погрешна философия и лоша реализация. Нашата партия е за възраждане на селското стопанство и за реален пазар на земята.
 12. СПС “Защита” е за гарантиране на енергийната мощ на страната. Ние сме за контрол в управлението на енергоносителите и изграждане на съвременни енергийни системи.
 13. Ние сме категорично за решаване на екологичните проблеми на България. Приемане и спазване на модерно законодателство за околната среда. Въвеждане на безотпадъчни технологии, безопасни производства и други.
 14. Според СПС “Защита”, главната цел на социалната политика на България, трябва да бъде оцеляването и развитието на човешкия капитал в страната ни. За тази цел са необходими нови подходи и промяна ролята на социално – защитните системи, за да се гарантира съхраняване и развитие на нацията.
 15. България е с отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост и висока смъртност, което приемаме като много тревожна констатация. Според нас, демографската политика на България, трябва да бъде бърза и решителна, за да се допринесе за преодоляване на неблагоприятните перспективи за страната.
 16. Ние сме за независима българска църква и невмешателство на държавните институции и партиите в църковните дела.

Уважаеми госпожи и господа, Съюзът на патриотичните сили “Защита” Ви призовава да излезете смело и масово до урните на 04.04.2021г., независимо от обстоятелствата и да подкрепите нашият кандидат и другите ни кандидати по места, защото ние имаме една ясна цел – ускорено развитие на страната и създаване на условия за достоен живот на българите!
Да живее България!!!

Абонамент за бюлетин

Бъдете запознати с актуалните новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Контакти

 • София – 1000, ул. "Пиротска" № 5, ет. 4

 • 0876399180

 • zashtita@gmail.com

За нас

Съюзът  на  патриотичните сили „ЗАЩИТА” – /СПС „ЗАЩИТА”/ е политическа организация на български граждани,обединени от идеята за изграждане на общество, основано на принципите за свобода на личността , справедливост и равенство пред Закона, за постигане на икономически и духовен просперитет на нацията и защита на нейните интереси.

© 2019 Всички права запазени.